საქართველოში დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები ევროკავშირის პროდუქტებისათვის

 

 

იხ. შეთანხმება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სასოფლო სამეურნეო და კვების პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის შესახებ და ამ შეთანხმების საფუძველზე საქართველოში დაცული გეოგრაფიული  აღნიშვნების ჩამონათვალი.    ჩამოტვირთე