ორმხრივი შეთანხმებები და მემორანდუმები

 

 

ქვეყანა

 

ხელშეკრულების სახელწოდება

 

ხელმოწერის თარიღი

   

ეთანხმებები საპატენტო და სხვა უწყებებთან

 

 

ისმო

WIPO

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციასა და საქართველოს მთავრობას შორის.

 

 

27.06.2015

ჩამოტვირთე (PDF)  

საფრანგეთი

FRANCE

შეთანხმება საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრსა და საფრანგეთის სამრეწველო საკუთრების ეროვნულ ინსტიტუტს შორის ძირითადი და ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცვლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.

 

 

15.01.1998

ჩამოტვირთე (PDF)  

თურქეთი

TURKEY

შეთანხმება საქართველოს საპატენტო უწყებასა და თურქეთის საპატენტო ინსტიტუტს შორის თანამშრომლობის შესახებ.

 

13.03.1998

ჩამოტვირთე (PDF)  

რუმინეთი

ROMANIA

შეთანხმება საქართველოს საპატენტო უწყებასა და რუმინეთის საპატენტო უწყებას შორის თანამშრომლობის შესახებ.

 

01.07.1998

ჩამოტვირთე (PDF)  

ბულგარეთი

Bulgaria

შეთანხმება საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრსა და ბულგარეთის საპატენტო უწყებას შორის სამრეწველო საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ

 

31.05.2001

ჩამოტვირთე (PDF)   

ლატვია

Latvia

 

შეთანხმება საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრსა და ლატვიის საპატენტო უწყებას შორის ინფორმაციის გაცვლაზე

 

26.05.2006

ჩამოტვირთე (PDF)  

უნგრეთი

Hungary

შეთანხმება საქართველოსა და უნგრეთის საპატენტო უწყებებს შორის თანამშრომლობაზე

 

22.09.10

ჩამოტვირთე (PDF)   

ევროპის საპატენტო უწყება

European Patent Office

 

თანამშრომლობის პროგრამა საქპატენტსა და ევროპის საპატენტო უწყებას შორის

09.02.11

ჩამოტვირთე (PDF)   

ავსტრია

Austria

ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის საპატენტო უწყების დელეგაციის ავსტრიის საპატენტო უწყებაში სტუმრობის შესახებ

 

 

03.09.1993

ჩამოტვირთე (PDF)  

 

გერმანია

Germany

მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ საქართველოს საპატენტო უწყებასა და გერმანიის საპატენტო უწყებას შორის მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით

 

17.10.1997

  

ლიტვა

Lithuania

მემორანდუმი ურთიერთგაგების შესახებ ლიტვის რესპუბლიკის სახელმწიფო საპატენტო ბიუროსა და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს შორის

 

16.06.2008

ჩამოტვირთე (PDF)   

შეერთებული შტატების პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების უწყება

United States Patent and Trademark Office

 

ორმხრივი თანამშრომლობის მემორანდუმი შეერთებული შტატების პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების უწყებასა და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ საქპატენტს შორის.
 

4.05.2011

ჩამოტვირთე (PDF)   

დანიის პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების უწყება

Danish Patent and Trademark Office

შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრსა და დანიის პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების უწყებას შორის

 

26.09.11

ჩამოტვირთე (PDF)   

ისრაელის საპატენტო უწყება

Israel Patent Office

განზრახვის შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს საქპატენტსა და ისრაელის საპატენტო უწყებას შორის

 

28.09.11

ჩამოტვირთე (PDF)  

ბელორუსის რესპუბლიკის ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრი

National Center of Intellectual Property of the Republic of Belarus

 

შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს საქპატენტსა და ბელორუსის რესპუბლიკის ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრს შორის

24.11.11

ჩამოტვირთე (PDF)   

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

Javakhishvili State University

 

ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი
 

 

 

26.04.2010

ჩამოტვირთე (PDF)   

საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია

Business Association ofGGeorgia

 

ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი
 

 

 

17.07. 2010

ჩამოტვირთე (PDF)   

საქართველოს ღვინის ასოციაცია

Wine Association of Georgia

 

ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი
 

15.12.2010

ჩამოტვირთე (PDF)   

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება

(GIZ)

German International Cooperation

 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასა და საქპატენტს შორის ტექნოლოგიების გადაცემის ხელშეწყობის შესახებ

25.01.2011

ჩამოტვირთე (PDF)   

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

Georgian State Agrarian University

ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი

 

 

 

 

7.02.2011

ჩამოტვირთე (PDF)   

ბიზნეს პროგრამების ალიანსი

Business Software Alliance

 

 

ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი

 

 

 

5.04.2011

ჩამოტვირთე (PDF)   

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დიასპორის საკითხებში

The Office of the State Minister of Georgia For Diaspora Issues

 

ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი

 

 

4.05.2011

  

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

National Museum of Georgia

ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი

 

 

 

2011

ჩამოტვირთე (PDF)   

 

სამთავრობათაშორისო შეთანხმებები

 

 

რუსეთი

Russia

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ

 

11.02.2004

ჩამოტვირთე (PDF)   

აზერბაიჯანი

Republic of Azerbaijan

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამრეწველო საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ

 

20.05.2009

ჩამოტვირთე (PDF)   

აზერბაიჯანი, თურქეთი, საქართველო, ყაზახეთის ყირგიზეთი, მონღოლეთი, ტაჯიკეთი

 

Republic of Azerbaijan, Georgia, Republic of Kazakhstan, Republic of Kyrgyzstan, Mongolia, Republic of Tajikistan, Republic of Turkey

 

განზრახვის პროტოკოლი სამრეწველო საკუთრების დაცვაზე თანამშრომლობის შესახებ საპატენტო უწყებებს შორის (აზერბაიჯანის, თურქეთის, საქართველოს, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, მონღოლეთის, ტაჯიკეთის რესპუბლიკებს შორის)

12.11.1998

   

აზერბაიჯანი, სომხეთი,
ბელარუსი, საქართველო, ყაზახეთის ყირგიზეთი, მოლდოვა,
რუსეთი,
ტაჯიკეთი,
თურქმენეთი, უზბეკეთი,
უკრაინა
 

შეთანხმება ყალბი სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოყენების გაფრთხილებისა და აღკვეთის ღონისძიებების შესახებ (დსთ) (მინსკი).

04.06.1999

   

ევროკავშირი

 

 

შეთანხმება ვროკავშირსა და საქართველოს შორის სოფლის მეურნეობისა და სხვა საკვები პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის შესახებ

 

29.07.2010

ჩამოტვირთე (PDF)   

აზერბაიჯანი, სომხეთი,
ბელარუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდოვა,
რუსეთი,
ტაჯიკეთი,
თურქმენეთი, უზბეკეთი,
უკრაინა
 

თანამშრომლობის შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში უფლებების დარღვევათა აღკვეთის შესახებ

19.11.2010

   

უკრაინა
 

საქართველოსა და უკრაინას შორის ღვინის, სპირტიანი სასმელისა და მინერალური წყლის გეოგრაფიული აღნიშვნების სამართლებრივი ურთიერთდაცვის შესახებ

04.06.1999

ჩამოტვირთე ქართულად (PDF) 

ჩამოტვირთე რუსულად (PDF)