ნიშნების გამოსახულებითი ელემენტების საერთაშორისო კლასიფიკაცია

 

      ნიშნების გამოსახულებითი ელემენტების საერთაშორისო კლასიფიკაცია /HTML/

ნიშნების გამოსახულებითი ელემენტების საერთაშორისო კლასიფიკაცია