განცხადება

განმცხადებელთა საყურადღებოდ!


2017 წლის 27 აპრილიდან ამოქმედდება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ ელექტრონული ფაილინგის ახალი სისტემა შემდეგ მისამართზე: online.sakpatenti.ge

აღნიშნული სისტემით სარგებლობისათვის სავალდებულოა რეგისტრაციის პროცედურის გავლა.

ამჟამად მოქმედი სისტემით გაგრძელდება ამ დრომდე შემოტანილი განაცხადების მართვის შესაძლებლობა. თუმცა, განმცხადებლებს, ვისაც ექნებათ სურვილი ახალი სისტემის გამოყენებით ელექტრონულად მართონ მიმდინარე საქმეები, მათი ახალ სისტემაში მიგრაციის განსახორციებლად, ვთხოვთ მობრძანდნენ საქპატენტის თბილისის ან მცხეთის ოფისებში ავტორიზაციის გასავლელად და თან იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.