განცხადება

„2017 წელს, 9 ივნისიდან იორდანიის სამეფო (JO) ოფიციალურად გახდება PCT- ის 152 -ე მონაწილე.

PCT (Patent Cooperation Treaty-ხელშეკრულება საპატენტო კოოპერაციის შესახებ)   არის საერთაშორისო შეთანხმება, რომლის ადმინისტრირებას  ახორციელებს ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია (ისმო).

PCT -ის ხელშეკრულების საფუძველზე ,  გამოგონების პატენტის  განაცხადის შეტანის მოთხოვნა შესაძლებელია ერთი საერთაშორისო საპატენტო უწყებიდან ერთდროულად PCT- ის წევრ  ყველა ქვეყანაში, რაც  წარმოადგენს უფრო მარტივ და ეკონომიურ გზას პატენტის მიღებისათვის.“