გიორგი თაქთაქიშვილი

პატენტრწმუნებული, ადვოკატი

ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის კომპანია „მიქაძე გეგეჭკორი თაქთაქიშვილი“ – მმართველი პარტნიორი

მობილური ტელ. : + 995 595 30 77 55

ფაქსი:                       + 995 322 95 39 28

ელ.ფოსტა:                 taktakishvili@mikadze.ge  

ვებ–გვერდი:             http://www.mikadze.ge

 

 

                                           

 

 

განათლება:

 

1992 – 1997 წწ.                      თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის – სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

2007 – დღემდე                    შპს რაკიინ დეველოპმენტი – უფროსი იურიდიული მრჩეველი;

2005–2008 წწ.                       შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი – მთავარი იურიდიული მრჩეველი;

2005–2007 წწ.                       სს „მადნეული“ – კორპორაციული მართვის დირექტორი;

2002–2005 წწ.                       ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, სააპელაციო პალატის წევრი;

2000 –2002 წწ.                      ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ – იურიდიული დეპარტამენტის    უფროსის მოადგილე, სააპელაციო პალატის წევრი;

1998–2000 წწ.                       სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

1997 – 1998 წწ.                     სს კომერციული ბანკი ევრაზია – იურისტი;

1997                                       სს სათბობტრეიდი  – იურისტი.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

·         საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

·         ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

·         საქართველოს პატენტრწმუნებულთა ასოციაციის წევრი;

·         საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი.

 

ენები:

 

ინგლისური – თავისუფლად;

რუსული – თავისუფლად.