ირინე ფილაური

პატენტრწმუნებული

მისამართი: დ. გურამიშვილის გამზ. N30, I კორპ.  33.

მობილური ტელ. : + 995 599 606 260

ტელ:                         + 995 322 616 815

                                   + 995 322 533 813

ელ.ფოსტა:               irine_pilauri@hotmail.com