სოფიო ფანჯიკიძე

 

პატენტრწმუნებული, ადვოკატი

უფროსი იურისტი

იურიდიული კომპანია „ღვინაძე და პარტნიორები“

ტელ. : +995 322 438970

ელ.ფოსტა:  S.Panjikidze@gvinadzeandpartners.ge

ვებ–გვერდი:  http://www.gvinadzeandpartners.ge

მისამართი: ლესელიძის ქუჩა 44, თბილისი 0105, საქართველო 

 

 

განათლება:

 

2011 - დღემდე                                         თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი

                                                                                               დოქტორანტი

 

2006                                                      ჰააგის საერთაშორისო სამართლის აკადემია

საერთაშორისო კერძო სამართლის კურსი; სერთიფიკატი

 

2000 – 2005                                         თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი; სპეციალიზაცია: საერთაშორისო სამართალი

მაგისტრის ხარისხი; დიპლომი (წარჩინებით)

 

2004                                                      ოსლოს უნივერსიტეტი, საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, ქ. ოსლო, ნორვეგია

                                                              კურსები: 1. საერთაშორისო ურთიერთობები და საგარეო პოლიტიკა; 2. სახელმწიფოსა და პოლიტიკის თანამედროვე პრობლემები; 3. პროფესიული განვითარების სემინარი; სერთიფიკატი

 

2002                                                      ბოდოს საუნივერსიტეტო კოლეჯი, საზაფხულო სკოლა, ქ. ბოდო, ნორვეგია

კურსი: კონფლიქტების მენეჯმენტი; სერთიფიკატი  

 

პროფესიული გამოცდილება:

 

2010 – დღემდე                                    იურიდიული კომპანია „ღვინაძე და პარტნიორები“

უფროსი იურისტი

 

2005 – 2009                                         იურიდიული კომპანია „დი-ელ-ეი პაიპერ ღვინაძე და პარტნიორები“

იურისტი

 

20042005                                          იურიდიული კომპანია „ერნსტ ენდ იანგ ლიგალი“ (EY Law)

                                                                       სტაჟიორი იურისტი

 

 2002 – 2003                                        „საქართველოს საკონსულტაციო ჯგუფი“ იურიდიული ოფისი (GCG Law Office)

                                                                       იურისტის თანაშემწე

 

დამატებითი ინფორმაცია:

 

2010 წლიდან                                                    საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი

 

                                                                                                                                                                                                                                          

ენები:

 
ქართული - თავისუფლად
ინგლისური - თავისუფლად
რუსული - თავისუფლად
ფრანგული - საშუალოდ