განათლება

ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა (MBA)2014 — 2015
American College of Thessaloniki

მაგისტრი საერთაშორისო და ევროკავშირის სამართალში (LL.M)2009 — 2010
Riga Graduate School of Law
სამართალმცოდნეობა, იურიდიული ფაკულტეტი2004 — 2008
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია2011 — დღემდე
ადვოკატი (საერთო სპეციალიზაციით)
ს.ს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"2015 — დღემდე
უფროსი სპეციალისტი
ა.ა.ი.პ "ასისტენტი"2010 — დღემდე
დამფუძნებელი დირექტორი
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"2012 — დღემდე
პატენტრწმუნებული
შ.პ.ს "საქართველოს ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომანია" GWS2011 — 2013
იურიდიული სამსახურის უფროსი
შ.პ.ს "შატო მუხრანი"2011 — 2013
იურიდიული სამსახურის უფროსი
ს.ს "კახეთის ენერგოდისტრიბუცია"2010 — 2011
უფროსი იურისტი
LEXICOM2009 — 2010
იურისტის ასისტენტი

ენები
ინგლისური  -  თავისუფლად
რუსული - კარგი