ზურაბ ლომსაძე

პატენტრწმუნებული, ადვოკატი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

მობილური ტელ. : + 995 599  51 42 84

ელ.ფოსტა:  z.lomsadze@gtu.ge, zlomsadze@mail.ru

 

განათლება:

1998 – 2002 წ.წ.          თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართლის მაგისტრი;

1992 – 1998 წ.წ.          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

1994 – 1995 წ.წ.         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, იუნესკო-ს განათლების ფონდი,

                                    ეკონომიკისა და საქმიანი ურთიერთობების ფაკულტეტი - მენეჯერის კვალიფიკაცია;

1987 – 1990 წ.წ.         საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ასპირანტურა - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;

1982 - 1985 წწ.           საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საზოგადოებრივ პროფესიათა

ფაკულტეტი-ინგლისური სამეცნიერო-ტექნიკური იტერატურის თარჯიმანი;

1981 – 1986 წ.წ.          საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიული ფაკულტეტი -ინჟინერ-მეტალურგი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

2011 წ.–დღემდე          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი: სპეციალისტიდან – დირექტორობამდე;    

2008 – 2009 წ.წ.           ა(ა)იპ ლიდერთა სკოლა, აღმასრულებელი დირექტორი;

2006 – 2010 წ.              სსიპ საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი -იურისტი

2004 წ.– დღემდე         ადვოკატი;

2003–2006 წ.წ.             სს ჰოლდინგური კომპანია საქსამთომეტალურგია სალიკვიდაციო კომისიის თავმჯდომარე;

2002 – 2009 წ.წ.           საქართველოს პატენტრწმუნებულის თანაშემწე აკად. ირაკლი ჟორდანიას საპატენტო ბიურო; 

1995-2002 წ.წ.             სს ჰოლდინგური კომპანია საქსამთომეტალურგია: ინჟინრიდან – ვიცე-პრეზიდენტობამდე;

 

1994 წ.                         აშშ-ს საგანმანათლებო ორგანიზაცია AACTR ACCELS (American Council for Collaboration in Education and Language Study); პროგრამის ასისტენტი;

1986 წ.– დღემდე        საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: სტაჟიორ-მკვლევარიდან  სრულ პროფესორობამდე.

  

დამატებითი ინფორმაცია:

·         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის წევრი;

·         საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი;

·         საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

·         ფლობს პროფესორის აკადემიურ წოდებას;

·         არის აკრედიტაციის ექსპერტი;

·         დაჯილდოვებულია ღირსების მედლით

 

ენები:

რუსული – თავისუფლად

ინგლისური – კითხვა და თარგმანი