დავით ლანჩავა

 

პატენტრწმუნებული, ადვოკატი

საადვოკატო ოფისი დავით ლანჩავას ხელმძღვანელი

მობილური ტელ. : + 995 577 402 999

ელ.ფოსტა: lanchava@mymail.ge

ვებ–გვერდი: www.lanchavalawoffice.ge

მისამართი: გაზაფხულის ქ.8, თბილისი, 0177, საქართველო

 

 

                                           

 

 

განათლება:

1991 წ.                                      ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისამართლის დოქტორი.

 

სამუშაო გამოცდილება :

1992 -დღემდე                        საადვოკატო ოფისი დავით ლანჩავა –  ხელმძღვანელი

1991-1992 წწ.                          საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო – უფროსი სპეციალისტი

 

დამატებითი ინფორმაცია:

2005 – დღემდე                      საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დამფუძნებელი (GBA);

2005-2009წწ.                          საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი;

2009 წელი                              საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი;

2009 – დღემდე                      საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის (GLIP) დამფუძნებელი და ადმინისტრაციული საბჭოს წევრი.

 

ენები:

ინგლისური – თავისუფლად;

რუსული  – თავისუფლად.