მერაბ კვიმსაძე

პატენტრწმუნებული

მობილური ტელ. : + 995 593 30 11 00

ტელ:                            + 995 322 230 74 40

ელ.ფოსტა:  kvimsadze@yahoo.com  kvimsadze@gmail.com

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას მე-5 კვარტალი, მე-4 კორპუსი, ბინა 170, თბილისი, საქართველო

 

 

                                           

 

ფიზიკა და მთემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.

1997-2011 წლებში იყო საქპატენტის გენერალური დირექტორის მოადგილე.

2011 წლის 13 მაისს  რეგისტრირებულია საქპატენტის  პატენტრწმუნებულთა რეესტრში.

 

 

განათლება:

1962 წ.                        თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი,;

1971 წ.                        უკრაინის რადიოელექტრონიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა, ფიზიკა და მთემატიკის მეცნიეებათა კანდიდატი;

2003  წ.                       ისმო-ს მსოფლიო აკადემია, „ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი“.

სამუშაო გამოცდილება:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ 1962-1992 წწ. მუშაობდა სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში მეცნიერ მუშაკისა და განყოფილების უფროსის  თანამდებობებზე.

1962-1971

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ მუშაკი

1971 -1983

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ მუშაკი

1983 -1986

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის „ვოლნას” უფროსი მეცნიერ მუშაკი

1986 -1992

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის „ვოლნას არაწრფივი ოპტიკის განყოფილების უფროსი

 

1992 წლიდან იგი აქტიურად მონაწილეობდა  „საქპატენტიის" დაარსებაში, სადაც  მუშაობდა ხელმძღვანელ თანამდებობზე, კერძოდ, ბოლო 14 წელი იყო საქპატენტის გენერალური დირექტორის მოადგილე.

1992 -1997

„საქპატენტის სააქონლო ნიშნების დეპარტამენტის უფროსი

1997-2011

„საქპატენტის გენერალური დირექტორის მოადგილე

 

მან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ინტელექტუალური საკუთრების, განსაკუთრებით კი სასაქონლო ნიშნებისა და  გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის ეროვნული სისტემის შექმნასა და განვითარებაში, აგრეთვე, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვასთან დაკავშირებულ  საერთაშორისო შეთანხმებებთან საქართველოს მიერთების პროცესებში.

აქტიურად მონაწილეობდა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთასორისო თუ რეგიონალური მნიშვნელობის მქონე კომფერემციებსა და სიმპოზიუმებში.

გამოქვეყნებული აქვს 20-ზე მეტი შრომა ფიზიკასა და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის სფეროებში. არის 2 წიგნის თანაავტორი.

 

ენები:

 

ინგლისური – თავისუფლად

რუსული – თავისუფლად