ალექსანდრე კვერნაძე

დიპ. ინჟინერ-ფიზიკოსი
პატენტრწმუნებული

ალექსანდრე კვერნაძის საპატენტო ბიურო

თბილისი, 0159, ახმეტელის ქ. 7 ბ.13

თბილისი, 0108, ს/ყ 77

+995 599 577072 +995 32 2526329

alex@kvernadzeip.ge geocci@yahoo.com

www.kvernadzeip.ge

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლება

 

 

1972-1977

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტ, სპეციალობა ლითონთა ფიზიკა

1976-1977

სოხუმის ფიზიკო-ტექნიკრი კვლევითი ინსტიტუტი, დიპლომანტი

 

სამუშაო გამოცდილება,

დაკავებული თანამდებობა

2007 წლიდან

ალექსანდრე კვერნაძის საპატენტო ბიუროს დამფუძნებელი ხელმძღვანელი.

2013

ატესტაცია საქართველოს პატენტრწმუნებულის უფლებამოსილების მოსაპოვებლად.

2013

INOGeorgia - პროექტი `ქვევრის საწმენდი დანადგარი ულტრაბგერითი კავიტაციის გამოყენებით~, აღმასრულებელი მენეჯერი.

2007 წლიდან

საქართველოს პატენტრწმუნებული - რეგისტრაციის ნომერი #38.

2004-2005

USAID –ის GEGI- პროექტი `ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებები~ აღმასრულებელი მენეჯერი.

2004-2005

ICC Georgia - ინტელექტუალური საკუთრების კომისიის ხელმძღვანელი.

1993-2007

პატენტრწმუნებულ ალიმ ტენიშევის საპატენტო ბიუროს დამფუძნებელი-პარტნიორი.

1998-2004

შტრიხკოდების ეროვნული ასოციაციის EAN-Georgia - დამფიძნებელი, გამგეობის თავმჯდომარე.

1996-2004

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის, საინფორმაციო განყოფილების უფროსი.

1980-1996

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და საისმომედეგობის ინსტიტუტი, ოპტიკური ჰოლოგრაფიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი.

1993-1995

სს `კავკასიის ბირჟა~ ინტელექტუალური საკუთრების სააგენტოს დამფუძნებელი-ხელმძღვანელი.

1977-1980

სტაბილური იზიტოპების სამეცნიერ კვლევითი ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი.

 

სხვა ინფორმაცია

პუბლიკაციები,

კონფერენციები,

გამოფენები,

სემინარები

TISC traning Warkshop Tbilisi, November 26, 2013, Presentation

 

International Conference Protection of Geographical Indicationes and Applilation of Origin, Tbilisi, October 3, 2013

 

Wine Expo Georgia 2013 ღვინის მე-6 საერთაშორისო გამოფენის მონაწილე

 

მონოგრაფია `გეოგრაფიული აღნიშვნები კომერციულ პრაქტიკაში~ თბილისი, 2005

 

მონოგრაფია `ბეტონის ოპტიკური ჰოლოგრაფია~ (რუსულად), თანაავტორი, თბილისი, მეცნიერება, 1987 .

 

სამეცნიერო სტატიები, ავტორი/თანაავტორი ოპტიკური ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიისა და სიმტკიციის თეორიის სფეროში

 

WIPO Worldwide Academy, "General Course of Intellectual Property"

 

ენები

 

ინგლისური თავისუფლად

რუსული თავისუფლად