თამარ კოჭლამაზაშვილი

პატენტრწმუნებული

 საპატენტო ბიუროს ხელმძღვანელი,

მისამართი: 0186, ქ.თბილისი, ნუცუბიძისქ.82, მე-4 სადარბაზო მე-8 სართული, ოთახი 180

მობილური ტელ.: + 995 599 574 462;
ტელ
:  + 995 322 935 567
ელ
.ფოსტა:  Gugapatmark@gmail.com; Tomako_pat@yahoo.com

 

განათლება:

1971 – 1977 წწ.          ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ფილოლოგი;

1984 - 1987 წწ.           ხელმძღვანელი  მუშაკებისა და სახალხო მეურნეობის სპეციალისტთა  საპატენტო დარგში კვალიფიკაციის   ამაღლების ცენტრალური ინსტიტუტი - პატენტმცოდნე;

1997 – 2000 წწ.          თბილისის საერო ინსტიტუტი ”გაენათი - ბიოქიმიკოსი.

 

სამუშაო გამოცდილება :

2010- დღემდე            საპატენტო ბიუროს ხელმძღვანელი;

1979-1989 წწ.              საქართველოს მეცნიერების და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის საპატენტო-სალიცენზიო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

1989-2010 წწ.              საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული შპს ”თბილსაგარეოსერვისის” საპატენტო-სალიცენზიო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

1993-2010 წწ.              ”გურამ ციციშვილის” საპატენტო ბიუროს გამოგონებების, სასარგებლო მოდელებისა და სამრეწველო  ნიმუშების     განყოფილების უფროსი. 

                    

დამატებითი ინფორმაცია:

·         AIPPI ეროვნული ჯგუფის წევრი

 

ენები:

რუსული  – თავისუფლად;

ინგლისური – კარგად.