ხათუნა იმნაძე

პატენტრწმუნებული, დიპლ.-ინჟინერი,

 ადვოკატი

მის.: შარტავას ქ. 18, ბ. 15, 0160 თბილისი

ტელ.: (+995 32) 293 89 96; 237 48 49
მობ.: (+995 599) 54 08 07
ელ-ფოსტა:
ki008@myoffice.ge
ვებ-გვერდი:
www.patent-attorney.ge

 

 

განათლება:

1972 წ. ვ.ი. ლენინის სახ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ელექტრონული გამომთვლელი მანქანები;
 
1972-1976 წწ. დრეზდენის (გერმანია) ტექნიკური უნვერსიტეტის საინფორმაციო ტექნიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ინჟინერი-სისტემათტექნიკოსი;
 
1982 წ. ხელმძღვანელი, საინჟინრო-ტექნიკური და სამეცნიერო მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლების უმაღლესი სახელმწიფო კურსები პატენტთმცოდნეობისა და გამომგონებლობის საკითხებში;
 
1998–2002 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, სპეციალობა  - იურისტი.
 

სამუშაო გამოცდილება :

1980-1992წწ. საპატენტო მომსახურების საკავშირო ცენტრის თბილისის ფილიალი - ექსპერტი;
1993 წლიდან საქართველოს რეგისტრირებული პატენტრწმუნებული № 008;
1998-2007 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულენოვანი ფაკულტეტი,     საგანი ”საკონკურენციო სამართალი”, ”საპატენტო სამართალი” - დოცენტი;
 
2006 წლიდან   ადვოკატი;
2009-2010 წწ. თავართქილაძის უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, ”საპატენტო სამართალი“-დოცენტი

დამატებითი ინფორმაცია:

2006 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;
1994 წლიდან გერმანიის პატენტრწმუნებულთა ასოციაციის წევრი (VPP).

ენები:

ინგლისური – თავისუფლად;

გერმანული - თავისუფლად

რუსული  – თავისუფლად.