დიმიტრი ძამუკაშვილი

პატენტრწმუნებული, იურისტი

mis: Tbilisi, kaspis q 3”b”, bina 22

მობილური ტელ. : +995 599 900 754

ტელ.:            +995 322 746 863;

ელ.ფოსტა:                dzdima@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლება:

1992-1996 წწ.                            საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -  ინჟინერ-ენერგეტიკოსი;

2000-2003 წწ.                            ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურისტი;

 

სამუშაო გამოცდილება :

2001-2004 წწ.                         შპს “საქართველოს თამბაქოს წარმოება” - კონსულტანტი;

2008 წლიდან – დღემდე        იოველ ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი - იურისტი

2004 წლიდან – დღემდე        პატენტრწმუნებუი

 

დამატებითი ინფორმაცია:

გამოქვეყნებული შრომები: სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარი, თანაავტორობით, 2004.,

 

ენები:

რუსული  – სრულყოფილად.
ინგლისური – თავისუფლად.