გივი აკოფაშვილი

პატენტრწმუნებული, AIPPI-ის საქართველოს ჯგუფის საბჭოს წევრი

 

მისამართი: ლომონოსოვის ქ. N10/5, გორი, 1400, საქართველო

მობილური ტელ. : + 995 599 70 90 06
ტელ:  + 995 370   2 72 374
ელ.ფოსტა:  patenti@mail.ru             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

 
1999 –დღემდე ..მატრიქსი”, პატენტმცოდნე;

1961 – 1995 წწ.

სამრეწველო პროცესების ავტომატიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (”მრეწვავტომატსაკი”) – საპატენტო-საინფორმაციო განყოფილების გამგე;

1993 წლიდან

საქართველოს პატენტრწმუნებული;
1992 – 1998 წწ. გორის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული უმაღლესი კოლეჯი, პატენტმცოდნეობალექტორი.გორის ეკონომიკური უნივერსიტეტი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალილექტორი;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლება:

 

 
1996 – 1961 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
1962 – 1964 წწ მოსკოვის საკავშირო კვების მრეწველობის დაუსწრებელი  ინსტიტუტი;
1969 - 1971წწ მოსკოვის საკავშირო კვების მრეწველობის დაუსწრებელი ინსტიტუტის ასპირანტურა;

1979 – 1981 წწ.

ხელმძღვანელი მუშაკების საპატენტო საქმეში კვალიფიკაციის ამაღლების მოსკოვის ცენტრალური     ინსტიტუტი;
1996 . სტრასბურგის რობერტ შუმანის სახელობის ინსტიტუტის ინტენსიური კურსები.

ენები:

ინგლისური–კარგად;

რუსული– თავისუფლად.